Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. Tuntex&Jhien-Tai Tower是什麼東西? 是東帝士建台大樓 Tuntex 東帝士 Jhien...

 2. ...這個小島的原住民飲用過後,原住民開心的驚嘆叫著"Mai Tai - Roa Ae"、Mai Tai - Roa Ae"...

 3. ...a single ultimate, represented by the Taijitu symbol. Thus, tai chi theory and practice evolved in agreement with many of the principles...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月06日

 4. ...圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AC07106125/o/161203260898413873002281.jpg TAI HD 4650顯卡的驅動><還在為了尋求驅動程式而煩惱?試試...

  分類:硬體 > 桌上型電腦 2012年03月26日

 5. 臺灣的翻譯是 Tai Chi;大陸的翻譯是Tai ji。因為臺灣的翻譯出現比較早,所以西方早就已經採用Tai chi為翻譯。只不過這幾年中國大陸的影響力也很大,所以就逐漸產生您 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年10月21日

 6. ... 現在改叫 TPCA TPCA 就是在台灣的美國高中了 在士林 TAIS 是美國在台灣的大學 像是先在台灣修大學學分 學校在南投 TAAS 是...

 7. 是今天的點數,如果你把句子重新排列,就很容易看去來。 The Tai-Ex opened at 8,210 this morning, (was) 15-points down...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年09月14日

 8. Tai sao anh yeu em ma anh luon lam kho em nhu vay 為何你愛我常讓我這麼痛苦 hay de cho em duoc vui ve nhu nhung nguoi com 就讓我像其他人能得到快樂

 9. 絕對不是日文, 日文沒有m的音, 這個拼法比較像中文的羅馬拼音, 應該是人名, 實際中文字無法辨識, 因為同樣拼音的字實在太多了! 2005-12-18 18:11:25 補充: 那是初 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年12月13日

 10. Tai sao anh yeu em ma anh luon lam kho em nhu vay 為何你愛我常讓我這麼痛苦 hay de cho em duoc vui ve nhu nhung nguoi com gai khac duoc khong anh 就讓我 ...