Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Tai 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. Tai sao e tat may.hay co chog e nen e 妹 為何妳關機,還是有妳的老公tat may.the chuc e ngu ngon.mai nho 所以妳要關機,那願你好睡喔。nhan tin cho a.yeu e ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年02月07日

 2. tai sao ko nghe dien thoai cua em ha? 為什們不聽我的電話啊!

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月08日

 3. tại sao khó chiụ?tại sao phải cố ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月18日

 4. 是"台灣式"的中共那套羅馬拼音而不是越南文(因裡面知道那個字有台灣口音),翻譯內容:你太太,你孩子知道嗎?

  分類:社會與文化 > 語言 2006年11月05日

 5. tai Ani dang lam ton thuong 1 nguoi.Ani da nguoi do buon 因為<...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年01月06日

 6. Tại sao a đó không qua việt năm chơi nửa vậy 為何你不再過來越南玩了呢?

  分類:社會與文化 > 語言 2014年12月09日

 7. We don't have Girls' Generation; We don't have Lady Gaga, The westerner have hamburgers; we have gua-baos. They have sorbets; we have ...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年01月01日

 8. ...這裏,又悶又想你。 hom nay ngu day con bi dau co.今天睡醒脖子又痛。 ko biet tai sao.不知道為什麼? chac vi nam cao dau qua. 可能躺太高。

  分類:社會與文化 > 語言 2007年06月07日

 9. tai sao ni ko ntin cho wo vay? 為什麼你不傳簡訊給我 ni ko con yeu wo nua sao? 你不再愛我了是嗎 ni quen wo roi sao? 你已經忘記我了是嗎 wo buon ni lam... 我 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年10月08日

 10. Tai sao anh noi dien thoai cho em 為什麼你說要打電話給我 ma sao khong dien thoai vay 怎麼沒看見你打來啊 ? em buon anh lam 我很生氣(難過)你

  分類:社會與文化 > 語言 2011年11月09日