Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. tai sao cuoc doi lai bat cong voi 2 dua minh nhu vay? - 為什麼人生對待我倆這樣地不公平 tai sao chung minh yeu nhau lai khong the song voi nhau? - 為什麼我們相愛而不能一起過活...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月22日

 2. Bo ku ra no ko ko ro ni wa tai yo ga a ru [我們心中有太陽 ]Bo ku ra wa do re da ke...sa don na ni ke ga re te mo Bo ku ra no ko ko ro ni wa tai yo ga a ru Ho ra ,ma ta tai yo ga no bo ru sa Mo...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2006年08月28日

 3. 大大: 圖片參考:http:// tai .ntu.edu.tw/ tai -1619.jpg ←Pteris cadieri(二形鳳尾蕨) 學名 Pteris...為葉緣反捲的假孢膜所包被。資料來源→二形鳳尾蕨← 圖片參考:http:// tai .ntu.edu.tw/ tai -1620.jpg ←Vittaria zosterifolia(垂葉書帶蕨) ...

  分類:科學 > 其他:科學 2008年04月12日

 4. 175. It took all three of us kids to hold him and us together. it took all three有一種費了九牛二虎之力的意在內,所以,整句用: 費了我們三個小孩的力氣,才使他跟我們在一起。 可能這個他是很不合群的人才需要那麼費力。

  分類:社會與文化 > 語言 2008年03月17日

 5. 是"台灣式"的中共那套羅馬拼音而不是越南文(因裡面知道那個字有台灣口音),翻譯內容:你太太,你孩子知道嗎?

  分類:社會與文化 > 語言 2006年11月13日

 6. TAI SAO LAI THE? 怎麼會這樣? ANH KHONG CO...也會了解對方跟你說甚麼吧。 但是中文翻越文要說清楚是女還是男給誰的喔 TAI SAO LAI THE? 怎麼會這樣? ANH KHONG CO...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年05月27日

 7. tai sao pai nt ma k dien ha a map 為什麼要用傳訊怎麼不是來電話啊? 胖哥

  分類:社會與文化 > 語言 2011年02月19日

 8. tai vi a thay e nhu vay a vang yeu. 因為你知道我這樣的 並且你還是愛我 neu nhu...lan ko ma a tin. 你看到我有多少次反而你還信 lai cong ty rot e ve la e tin tai xe e bi hu 來公司了 我一回去就信我司機被壞了 <這句怪怪...

 9. 在職訓練 : huan luyen tai chuc 在職集訓 : tap huan tai chuc . 我這個月要上在職訓練 : thang nay toi phai...luyen tai chuc 2009-07-06 18:36:06 補充: 在職訓練 : huấn luyện tại chức 在職集訓 : tập huấn tại chức...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年07月15日

 10. tai sao? - 為什麼 ? a o hoi e j ca? - 你什麼也不問我 ? nha e co viec nen nguoi e o dc thoai mai. - 我家裡有事所以我覺得渾身不舒暢 . tai sao a noi nhung noi don gian nhu the? - 怎麼你說得這樣簡單的話呢 ? the a ngi...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年04月21日