Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Mac 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. Big Mac, Big Mac, Big Mac… I need a double cheeseburger...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年04月15日

 2. Mặc dù tôi không biết những gì... cá tính của bạn, cá tính mặc dù tôi yêu và ghét, nhưng ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月31日

 3. Mặc dù chỉ là một lưu ý ngắn...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年02月28日

 4. ...買 neu muon mua chi cho em 如果想買我會等你 hay ngay mai troi lanh em cung phai mac do nhieu nhe nho em nhieu 明天天氣變冷了你也要多穿衣服喔很想你的

  分類:社會與文化 > 語言 2011年03月14日

 5. ...chu cho ai di ma... 我戴妳出去玩嘛. 哪會戴別人... ko cho tien an dit coi chun mac nghen do....// 不給錢 吃東西小心卡到喔....// 2012-03-09 21:55:39 補 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月09日

 6. Mac 在逐漸變跛腳之後被轉為退役軍人而就在過年後被診斷出癌症. 他在一月十六日與世長辭了. limp, n. 跛行. adj. 軟弱的, 無生氣的. develop a limp= 逐漸轉 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年08月18日

 7. メタデータウィンドウ 画像に埋め込まれているメタデータを閲覧、編集する。下に並んだ切り替えボタンで、キーワードやExif情報などに切り替えられる。 高次元資料處 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年03月05日

 8. Anh a ing(阿英) come back. k nc voj anh dc nua. 哥阿英回來了,你是否/不可以和她再複合 anh nho dj ngu som nha. 哥想早一點睡覺喔? troj lanh anh phaj mac am v ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月15日

 9. Ong xa !sao anh khong di ngu ? 老公, 你為何還不睡 mai con phai di lam.dung de em lo lang, 明天還要上班, 別讓我擔心 thoi tiet bay gio rat lanh anh nho mac ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年12月09日

 10. MAC (Mainland Affairs Council) 大陸事務協調委員會 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年08月03日