Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Het yeu ko paj la ghet,la cam gjan . 不愛了不是討厭, 是種感覺 Ma la su tha thu ,la lang wen 而是原諒, 是遺忘 Dung bj wan khj canh cua ty bong dung laj...chac chan rag trog hag van con nguoj kja 別悲觀當你...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年04月24日

 2. 又是一篇年輕人的 "火星文"! 幫您翻譯如下: Lan sau....... 下次, mj kaj wan nho nho dem ra phoj cho nao kjnh kjnh... 幾件小褲褲應該要晾在隱密一點的地方... trong fan cam vaj... 看起來太反感了... ngay duong dj.... 正在走廊 (路) 旁耶...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年10月04日

 3. ... bạn thử ngĩ koj nếu hôn nhau mà có thai thì một ngày bjk bao nhiu ng có...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年09月08日

 4. 越南文翻譯,不要翻譯機的 謝謝ku ngi rag.ci e.a e trog gd se wan tam.yeu thong nhau. 也知道是姊妹兄弟在一家人會關心,彼此疼愛。 nhau k nhu mih ngi. kuok sog kon nhin diu ma mih chau hieu. 不像我這麼想,而且在生活上還有很多事情我還不懂 bi nguoi ta...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年08月04日

 5. ...姊妹同一家人會起互相關心彼此,不像你這麼想的 kuok sog kon nhin diu ma mih chau hieu. 生活有很多事情不像你這樣懂得 bi nguoi ta xem thuog,nhin luk nguoi ngoai kon wan trog hon ka egai kua mih. that vog vo kug. 被別人看不起,有時候外人比...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年08月12日

 6. 老婆,我打電話你沒接。。 老婆在嗎? 你不回我電。。 剛剛你朋友有打信看了都不懂 好了。你有事就忙吧 我剛上班回來 我不帶手機 你剛回來啊? 吃過飯了沒? 身體不舒服就不要騎車了 我剛上香 2013-07-11 14:14:23 補充: 私信給我。看看我能否幫你的忙?

  分類:社會與文化 > 語言 2013年07月11日

 7. 此份會議紀要舒適 也許他的妻子有戀人的過去 (他叫他的妻子的前情人) 像我這樣的,我太老了, 愛她,她現在已經結婚。 也許是他的妻子軟化 因此,這個秘密是沒有想過的夢想 他的妻子的前情人,有他自己的智慧 這是在google翻譯找的並不確定

  分類:社會與文化 > 語言 2013年07月23日

 8. ...是一個NS的é挖NC對一個nua.k FAJ MJH e. ma 後, 她遇到了一個納克LAJ NSËat0an鍵入代碼. ËAK? 他們...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月04日

 9. ...i hao hao da- jya go ki gen i ka ga 『o kaa san o o ma san』 ( ma - ma ) 『ko ko wa do ko kimi ha da re』(ni - si - sie i a -) da i su ki na wan ・ ri - hon ni dai su ki da tte i u ta me ha i ha i chi i na cho cho...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月28日

 10. ...吧 ワンコードで視線を合わせて ぶっ飛んだグルーヴが渦巻けば Wan ko-do de shi sen o a wa se te button dag u wu-bu ga u zu ma ke ba 一個信號(one code)*1對上視線 飛躍的軌跡(groove)*2也捲起漩渦 2012...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年09月27日