Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...戰亂中作惡。 戰士們在哪里?血染槍 鋒 劍鍔!人民又在哪里?屍體填滿溝壑...揚鞭渡過黃河肅清敵人收復河洛! 歸來 之 時,我卻要來繼續這漢陽的遊覽,飛身...襄陽六州。次年五月朝廷正式任命岳飛兼 黃 、複二州、漢陽軍(湖北漢陽 )、德安...

 2. ...輕了少陵詩”(《避虜入南山》)!並認識到“要必識蘇、 黃之 所不為,然後可以涉老杜 之 涯矣”(《簡齋詩集引...丈,每歲煙花一萬重。稍喜長沙向延閣,疲兵敢犯犬羊 鋒 。 史言建炎三年十二月,金人陷常州,高宗“航海...

 3. ...豬鬃等製成的筆。還有白羊毛、青羊毛、 黃 羊毛、羊須、馬毛、鹿毛、麝毛、獾...3.筆毛長短分為: 長鋒,中鋒,短 鋒 。 4.筆管的質地分為, 有水竹、雞毛...筆多數質量較好,大小適中,有數十種 之 多。 性質 1.硬性 之 筆毛如: 鬃毛...

 4. ...邀。計不問為誰,令僕尋去。至一堂上,見面 黃 骨立著數十輩,環來診脈。計熟視 之 ,皆 平昔所不治者,愕然曰:「此冥府耶...計亦驚醒,覺左頰微痛,驗 之 ,有指爪痕。 鋒 曰:「以治牛 之 法,而施諸有牛性者,宜奇功...

 5. ...gif 房兵曹胡馬 杜甫 胡馬大宛名, 鋒 棱瘦骨成。 竹批雙耳峻, 風入四蹄...東郊瘦馬使我傷,骨骼硉兀如堵牆。 絆 之 欲動轉欹側,此豈有意仍騰驤。 細看...將。 士卒多騎內廄馬,惆悵恐是病乘 黃 。 當時歷塊誤一蹶,委棄非汝能周防...

 6. ...累書圖訟 何堪惹仲尼 舊井還清洌 人心隔肚皮 序有受 之 語 倫常賴此基 中孚當守正 小畜貴扶持 枯楊申大過...發行程 四、詠 菊 鑿路開化心中,迎風落拓心中 殘 黃 清褪骨骼,重瓣疊堅骨骼 斯魂高崛波潮,蘊集時光波潮

 7. ...月;中年讀書,如庭中望月;老年讀書,如台上玩月.皆以閱歷 之 深淺為所得 之 淺潔耳(張潮) 11.多讀有如多食,不消化則全無益(桑斯) 12.與其不經心...士大夫三日不讀書,則義理不交於胸中,對鏡覺面目可憎,向人亦語言無味( 黃 魯直)

 8. ...老年讀書,如台上玩月. 皆以閱歷 之 深淺為所得 之 淺潔耳(張潮) 11.多讀有如多食,不消化則全無益(桑斯) 12...讀書,則義理不交於胸中,對鏡覺面目可憎,向人亦語言無味( 黃 魯直) 旨意不要汲汲於世間名利,書中都可以找到你所喜歡...

 9. ...如庭中望月;老年讀書,如台上玩月. 皆以閱歷 之 深淺為所得 之 淺潔耳(張潮) 11.多讀有如多食,不消化則全無益(桑斯) 12.與其不經心...士大夫三日不讀書,則義理不交於胸中,對鏡覺面目可憎,向人亦語言無味( 黃 魯直)

 10. ...肝,皆鐵石所鑄造也!」 崇禎末,流賊張獻忠出沒蘄、 黃 、潛、桐間,史公以鳳廬道奉檄守禦,每有警,輒數月...休,而自坐幄幕外,擇健卒十人,令二人蹲踞,而背倚 之 ,漏鼓移,則番代。每寒夜起立,振衣裳,甲上冰霜迸落...