Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...的吉繼雖然明知在領導力、領袖魅力、心思謹慎等各方面三成皆 遠 不及德川家康,而且當時吉繼還不幸的患上了癩病,但爲了...繼已心知勢不可回天,為免死後頭顱爲東軍所得,由部下湯淺 隆 貞擔任介錯切腹身亡,享年六十二歲。

  分類:藝術與人文 > 歷史 2005年12月22日

 2. ...得所也。親賢臣, 遠 小人,此先漢所以興隆也﹔親小人, 遠 賢臣,此后漢所以傾頹也。先帝在時,每與臣論此事,未嘗...參軍,此悉貞亮死節之臣也,愿陛下親之、信之,則漢室之 隆 ,可計日而待也! 臣本布衣,躬耕南陽,苟全性命于亂世...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2005年07月10日

 3. ...用雅慮,審貴垂明,於以簡才,宜適其時。若乃和光悅 遠 ,邁德天壤,使時閉於聽,世服於道,齊高妙之音,正...綏,屢臨敵庭,實耀其威,研精大國,恨於未夷。 」 習 隆 、向充:「況亮德範遐邇,勳蓋季世。」 司馬炎:「善哉...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2013年02月07日

 4. ...率軍火速由大東溝登陸,進駐平壤;另調北洋陸軍十餘營分梯次搭乘馳援朝鮮,濟 遠 和廣乙兩艦7月23日抵達牙山,掩護運送清軍的運兵船在朝鮮牙山登陸。三日後...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2009年11月08日

 5. ...后為晉平王左常侍,遷司空桂陽王行參軍,隨齊司空柳世 隆 守郢城,拒荊州刺史沈攸之。攸之平,遷前軍中兵參軍...太守、本州別駕、長水校尉、右軍將軍。齊末多故,不欲 遠 鄉里,求為上庸太守,加建威將軍。俄而太尉陳顯達、護軍...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2005年05月27日

 6. ...理解是一致的,但他還忽略了天地會成立前一年十二月楊起 隆 詐稱朱三太子起義于北京,同月吳三桂在雲南反清這一個成立...暗語則以鄙俚粗俗之言以表之,此最易使士大夫聞而生厭 遠 之者也。其固結團體,則以博愛施之,使彼此手足相顧...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2008年12月23日

 7. ...元、猪苗代 盛國、留守 政景、大内 定綱、石川 昭光、 遠 藤 宗信、泉田 重光、小梁川 盛宗、白石 宗...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2007年05月26日

 8. ...就、隆元、輝元、秀元 吉川 元春、元長、廣家 小早川 隆 景、秀包 穗井田 元清 末次 元康 鐵砲技術7個...宗、成實 留守 景宗、顯宗、政景 大崎 義宣 鈴木 遠 當(鐵砲部隊攻擊射程+1) 鈴木 重意、重兼、重泰、重秀...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2010年04月16日

 9. ...航海至南洋、印度、波斯、非洲東岸等處,開中外交通最 遠 的航路,宣揚威德, 助馬來西亞建國,海外諸國爭來朝貢...斯里蘭卡)、小葛蘭(約為馬爾地夫島附近,今印度南方之奎 隆 )、印度古里(印度孟買省哥里卡德附近)。 (二)第二...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2005年05月18日

 10. ...後為晉平王左常侍,遷司空桂陽王行參軍,隨齊司空柳世 隆 守郢城,拒荊州刺史沈攸之.攸之平,遷前軍中兵參軍...太守、本州別駕、長水校尉、右軍將軍.齊末多故,不欲 遠 鄉里,求為上庸太守,加建威將軍.俄而太尉陳顯達、護軍...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2005年07月04日