Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...小米機3 2.4GHZ RAM 2G 效能分數 35000~36500分 7 .真 NOTE 3 ....................................效能分數35000~36500 鴻海8核心玩遊戲不類格.可別跟...

  2. ... 效能分數 32000~34000分6.小米機3 2.4GHZ RAM 2G 效能分數 35000~36500分 7 .真 NOTE 3 ...............................效能分數35000~36500 像鴻海如500萬拍照..也比長江1300萬還要好..還要細膩/清楚.ㄧ點都...