Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. ...是不錯的籤哦 不過 你也不能太急 要"順其自然"哦 第一籤: 神佛法力無邊 只要你真心誠意的想要這份感情 需要靠你或她之間的朋友( ...

 2. 法力無邊」 = divine power = devine power I think you should use the latter. The former...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月06日

 3. ...後林喇與其在南部合作弘法的高雄佐欽顯密佛學會執事林美利聯手恐嚇她:「上師法力無邊,可以致妳於死。」威脅她不准說出內情。飽受百般煎熬的女尼,將遭遇告訴... ...

 4. ...意的加持。它們跟剛剛清淨過的智慧甘露融合在一起,之後轉變成為各種無量無邊的妙欲供養。增長咒(七遍~一O八遍):「嗡瑪尼貝美吽」觀想諸佛...

 5. 黨產邪惡,還用說? 馬處理黨產的原則是「爭議中的,靜待司法解決;沒爭議的,依法出售」。 國民黨是一邊清黨產、一邊賣黨產、一邊花黨產。對所謂「司法爭議中」的財 ...

  分類:政治與政府 > 政治 2012年11月30日

 6. ...蛇和蜈蚣等七種畜類修煉而成,它們能幻為人形,妖法無邊,遠近各地經常遭到它們的騷擾,而其中又以猿為最厲害...聖母、無當聖母、龜靈聖母。截教與闡教在未封神前 ...

 7. 『法尚應捨,何況非法』 捨無可捨,心清淨時,可以達到『法力無邊』。

 8. ...凡有所有,皆能如願 十字法帽: 尊貴、清高、祥和、圓滿之意。 法王法帽: 法力無邊、一切惡運疾病盡除、圓滿福壽皆增長之意。 金錢勾: 象徵萬福降臨,佩戴可事業 ...

 9. ...即拔濟善巧.【所修成就】,兼於迴向菩提.【所化無邊】,果得十方而橫遍.為物取果、豎窮來際而不休...隨思隨修.任運成就。亦有二種︰謂思擇、修習。今言法力, ...

 10. ...不可思議 ! 長久生於邊地 ! 無量劫不得聞法 ! 地藏菩薩為娑婆本土的菩薩 ! 而且法力無邊 ! 為十地菩薩的大聖者 ! 有修地藏法門的修行者 ! 感應一定特別 ...