Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. ...咁, 加拿大大部份嘅成市都有華人聚居, 唔難搵到人幫手, 就算萬一搵唔到中國人本地人都樂意幫你, 唔識英文可以用手勢搭夠, 中國人在加無處不在, 請放心. 再者加拿 ...

  分類:旅遊 > 其他 - 目的地 2007年07月26日

 2. 其實兩者都不是英語,而是中國華語地區本地人把中文的文法句法填上英文字,便以為是英文。港式英語有些甚至只是一種諧音的英文詞語或用法,中式英語(chinglish)有些還 ...

  分類:社會及文化 > 語言 2009年12月13日

 3. ...粗口. 但基於尺度問題, 會很有保留. 亦無可能開一班專教英文粗口. 因為很快同學會由好奇, 變為反感. 我知到Oxford...西人朋友曾說過一件不快事: 話說初到香港工作 ...

  分類:社會及文化 > 語言 2007年04月09日

 4. 其實沒有什麼分別,只係張身份證有啲唔同。 係三粒星後既英文字母有分別,香港永久性居民係 AZ 尾,而內地出生既就係 AX 尾的分別。 其餘應該沒有什麼分別。

 5. ...上堂, 要人教D英文先會有進步既人, 我自己都讀左英文, 都吾錯, 我係本地人教, 如果你英文好D, 有機會係外個人教 是乎你英文底子有幾高 都幾全面, 有教讀講... ...

  分類:社會及文化 > 語言 2007年08月15日

 6. ...自己,除了補習式或生活式的英文當,還有些是實用式的英文中心教寫精簡明的的e-mail或教presentation(即是練習組織寫...高級會員會評鑑一下大家的水平,不過缺點是 ...

  分類:社會及文化 > 語言 2014年01月23日

 7. ... not only to local visitors but oversea tourists too.) - 有好多本地人的蠟像不單子吸引了本地遊客,也吸引了海外遊客。 Google的翻譯...

  分類:社會及文化 > 語言 2009年03月04日

 8. ...一次, 不涉抄襲 HONG KONG 的名稱, 是英國人最先來到這裡時, 聽本地人用粵語稱此地為 香港, 因而得出的英文讀音. 當時外國人對中國語言認識很粗略, 對微小的讀 ...

  分類:社會科學 > 社會學 2008年02月19日

 9. ...之行李輸送帶領取回寄倉行李, 然後再依指示過海關再出接機大堂便可 至於泰國本地人英文也是有限, 但閣下也可以用簡單英文溝通 ( 本人上次到泰國很多時候也要用 ...