Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 早班 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ... di ngu som di mai con lam ca sang 早點去睡覺吧 明天還要上早班

  分類:社會與文化 > 語言 2011年11月08日

 2. ...之後再依您的學習程度看是否要轉其他班別了…一三五晚班、二四晚班、三五早班。 加油吧! ~以上~

  分類:社會與文化 > 語言 2008年05月25日

 3. ... VE DI LAM SOM 明天我坐TAXI 回來去上早班.

  分類:社會與文化 > 語言 2012年01月26日

 4. ...晚班:$7200 (B)二四晚班:$5200 (C)週六假日班:$2800 (D)三五早班:$5200

  分類:社會與文化 > 語言 2007年02月25日

 5. ...anh co hoi thi anh se dan em va ban em ra ngoai choi nha ! 2. 連,Lien 上早班習慣嗎?~~ lam ca sang co quen khong ? 我知道一定不習慣,~~ anh biet ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月04日

 6. ... ng rattot.du k dc lam cug ca sag voj cnhug e rat nho c.e yeu c gaj ratnhjeu姐姐啊! 感謝妳在過去的時間喔, 我覺得妳是一位好人, 儘管我跟妳不能同做早班,但 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年08月02日

 7. 輪三班制 We work on 3 shifts. 上早班 on the day shift 上夜班 on the night shift 上大夜班 on the overnight shift

  分類:社會與文化 > 語言 2005年05月18日

 8. ...the wait. 請把我從等候清單上移除 List for the early flight. 幫我登記早班的飛機 So, will just take the flight .<~~是不是少個 I...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年01月17日

 9. ...especially特休 Being in shifts輪班 Turns the morning shift輪早班 Turns the middle shift輪中班 輪晚班

  分類:社會與文化 > 語言 2008年10月19日

 10. ...工作 rat vui la quang thoi gian nay duoc lam viec cung em 想不到妳這麼快就又調回去早班了 ko nghi rang em lai nhanh duoc dieu ve lam ca sang nhu vay ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年09月03日