Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...以及運動後呼吸困難的症狀。極少數導致 心臟 擴大、甚至 心臟 衰竭的病患,則須進一步的血液動力學檢查,評估是否需要接受二尖瓣置換手術。 看過以上的介紹,我想對於 瓣膜脫垂 應有了基本的認識,接下來再回答您的兩個問題...

 2. ...絕大多數的患者都是相當輕微,不致於影響到 心臟 功能,故不會造成健康的問題或壽命...此乃僧帽瓣(左心房和左心室之間的 瓣膜 )本身組織異常以致 瓣膜 較為鬆弛,在左心室收縮 瓣膜 關閉時,會稍微 脫垂 至左心房而產生少許逆流造成心雜音...

  分類:健康 > 其他:保健 2005年07月15日

 3. 心臟瓣膜脫垂 乃由於 心臟 的 瓣膜 長得比一般正常人來得長些,以至於在 心臟 ...的感覺,醫師也頂多開一些藥來紓解心痛的不舒服。但如果 瓣膜脫垂 再稍微嚴重時,會造成 心臟 舒張期時血液的逆流,而引起 心臟 打出去的血液無法達到百分之百...

 4. 心臟瓣膜脫垂 (跟 瓣膜 逆流不同)如二尖瓣...嚴重者,需手術修補 脫垂 的 瓣膜 。預後:配合醫師的治療及...生活。日常照護: 二尖瓣 脫垂 病患,需特別注意細菌感染...二尖瓣環向左房 脫垂 ,造成 心臟 收縮時血液回流而產生心雜音...

 5. 你訴說的應該是 心臟瓣膜脫垂 你可觀看下列網站說明http://www.mmh...的症狀。極少數導致 心臟 擴大、甚至 心臟 衰竭的病患,則須進一步的血液動力學...置換手術。 看過以上的介紹,我想對於 瓣膜脫垂 應有了基本的認識,接下來再回答您...

  分類:疾病與處置 > 癌症 2011年12月12日

 6. 第一. 心臟瓣膜脫垂 照X光是看不出來的.第二.運動心電圖是要檢查心律不整的.診斷 心臟瓣膜 ...如何?有無影響 心臟 功能?只要是心臟科醫師,應該都可以提供這樣檢查服務.輕微的 心臟瓣膜脫垂 是沒有症狀的,很多人終其一生都沒發現自己有這毛病.通常無需服用任何藥物.除非...

 7. ...0926_B.gif 一‧定義與病因:二尖瓣 脫垂 是由於 心臟瓣膜 或周圍的結締組織發生變化,導致 瓣膜 鬆弛...心電圖沒有特別變化者。約需2-4年追蹤檢查一次 心臟 超音波。2、 如果二尖瓣 脫垂 合併存閉鎖不全,最好每一年追蹤一次 心臟 ...

 8. ...的運動這個症狀的人 輕很輕 重很重因為 瓣膜 太長 會導致 心臟 血液回流量上升當回流量太多時 就會呈現衰竭現象...緊張看來 您應該是輕度閉鎖不全 又或者只是稍微 脫垂 放心 猝死率並不多見 2006-05-18 13:17:47 補充...

 9. 一‧定義與病因: 二尖瓣 脫垂 是由於 心臟瓣膜 或周圍的結締組織發生變化,導致 瓣膜 鬆弛...沒有特別變化者。約需2-4年追蹤檢查一次 心臟 超音波。 2、 如果二尖瓣 脫垂 合併存閉鎖不全,最好每一年追蹤一次 心臟 ...

 10. ...我不拉生意,是針對答題。所詢疑問,說明如下: 心臟瓣膜脫垂 ,真的不會好嗎?醫生說我的情況沒關係 但要吃藥...寒、暑、濕、燥、火。)或細菌、黴菌感染所造成之 瓣膜 破壞(疲勞過度,內傷,抵抗力下降),較常造成 瓣膜 ...