Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...是泛稱男女同志) ♦ Gay Bar = 同性戀酒吧 &diams...公司 = 男同志聚集的公園,例如 台北 228紀念公園 &diams... = 男朋友 ♦ 熊 = 男同志中體態比較豐碩飽滿者...

  2. ...在英文中其實是泛稱男女同志) ♦ Gay Bar = 同性戀酒吧 ♦ 1號...公司 = 男同志聚集的公園,例如 台北 228紀念公園 ♦ ... = B = 男朋友 ♦ 熊 = 男同志中體態比較豐碩飽滿者...