Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...吐出而餘韻無窮也!你說是不? 又;「遠 慚 荀 奉 倩 , 近 愧 劉 真 長 ! 」重點在沒有說出來的話 :「我是不如該兩位前人,可還強過你啊...

 2. ...器物中,以資表揚。文選˙任昉˙王文憲集序:「前郡尹溫太真、 劉真 長,或功銘鼎彝,或標德素尚。」 2010-06-08 10:25:12 補充: 文字解釋取材自...

 3. ...打交道、發生關聯。南朝宋˙劉義慶˙世說新語˙方正:「 劉真 長、王仲祖共行,日旰未食。有相識小人貽其餐,肴案甚盛,真長辭焉。仲祖...

 4. ...洪亮吉、孔廣森、 孔星衍。 香山九老──(唐代)白居易、胡臬、吉皎、鄭據、 劉真 、盧真、張渾、李元爽、如滿。 鴛鴦蝴蝶派──明末民初徐枕亞、張恨水、吳雙...

 5. ...東南,介冑之士,膝語蛇行,不敢舉頭;而文長以部下一諸生傲之。議者方之 劉真 長、杜少陵云。會得白鹿,屬文長作表。表上,永陵喜。公以是益奇(ㄑㄧ...

 6. ...讀書如交友,也靠綠份,吾人有綠接觸了幾部難忘的書,有如良師益友。」10. 劉真 :「一個人不能一天不吃飯,也不應該一天不讀書。吃飯為『維持生命』所必需...

 7. ...朱自清 2.我所知道的康橋/民國.徐志摩 3.陃室銘/唐.劉禹錫 4.論讀書/民國. 劉真 5.樂府詩選(1)四時讀書樂二首/宋末元初.翁森 6.新詩選(...

 8. 早安。 看到版主等了很多天,此刻剛好有空。版主古道熱腸,有緣與你切磋交流,與有榮焉。 我很喜歡你前兩句的平實,謹建議,後兩句的感觸,可濃縮為一句。剩下的詩句,不妨多著墨於她的美好。 所以我想這樣寫! 麗質天生玉芙蓉, 舞姿婀娜身玲瓏。 粉蝶穿花隨風去, 只恨仙娥...

 9. ...下一行右下寫上正式的「恭請 誨安(一般長輩我會寫鈞安)」 最後再加「學生 劉真 敬上(敬上超好用的,長輩幾乎都可以啦)」 至於開頭的應酬語,我就會稍事...

 10. ...足為我輩師表。一時的毀譽,他全不在乎。」  據當時擔任臺灣省教育廳長的 劉真 教授說,胡先生曾為南港中央研究院附近的一所小學(舊莊國小)的操場土地和...