Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. tai j 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ...中國會比越南好嗎 dep trai hon mi la ngon rui,hehe 比你帥就好了 oai,a lam j co tai j dau ma doi so voi hony cua e hihi 挨你沒什麼才能還要跟我的蜂蜜比 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年12月12日

 2. ...和我是開心的聊天她工作很好,我和阿香是一般的朋友而已,你別亂想喔 2,Tai j huong day pan ma dung k jt cong cn gai viet nam ma day ng ju mjh tjeng viet dau ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月11日

 3. ...khoe la e vui roi 現在我很痛苦,你好我就很高興了 e ra sau di nua e cung chiu tai j e hien nay sap chet roi 現我怎麼樣我也要承受因我將要離開人世 a oi a ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年10月29日

 4. ... the Wade-Giles of Pinyin j, not to be confused with the use of ch'i / q in... by the Taijitu symbol. Thus, tai chi theory and practice evolved in ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月06日

 5. Dang ngoi ngoài chua thj mua nhan tao roj ướt đúng người . 坐在外面还没进考试室, 就被有谁倒水在我人全濕, tại sao nhj?????.diem j đây ????? 为什么 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年12月02日

 6. tai sao? - 為什麼 ? a o hoi e j ca? - 你什麼也不問我 ? nha e co viec nen nguoi e o dc thoai mai. - 我家裡有事...sao a noi nhung noi don gian nhu ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年04月20日

 7. h tai sao a nah nt?tai sao a o noi j? 你為什麼會這樣? 你為什麼不說話? h e chi can a noi a...fai nam j?chang nhe hon mot nam qua a na nguoi da doi ben e ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年03月25日

 8. ...假如我是水,那麼..你願意是只屬於我的魚兒嗎?』 ܤ法文翻譯: Si jtais l'eau, .. alors que vous êtes prêt à ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年01月30日

 9. ...女回簡訊: Chao a cong viec e tot. A biet ten e roi ma. A ten j? tai sao a k di lam. 你好 我工作還不錯, 你知道我的名字了呀? 你叫什麼名字? 為什麼... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年08月17日

 10. a ah!h e ko bit loi j ca,co the la tai e,e da lam fien a qua nhieu. 哥啊! 我不知道要說什麼才好,也許是因為我麻煩...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月09日