Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. Chuc mug sjh nhat . 生日快樂 chuc a sjh nhat vuj ve ben nguoj a ju .祝你生日在你愛的人身邊開開心心 chuc a mah khoe va kjem dc that nhju tjen .va co nju ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月28日

 2. ...就不愛,不愛就不痛.. ------------------------------------------------------------ dc lm con tri cug mug..boi dc con tri co the can.... 能做鳥兒也開心, ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月18日

 3. ...coffee, selection of single product, espresso You can choose hot or cold, Cup or mug Most expensive 99 Provides Smoothie drinks, fresh tea...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年04月30日

 4. .... Thx for your compliment. 2005-04-01 09:26:53 補充: hi mug.... "receipt" can be used as the action of receiving something...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年03月31日

 5. ... 7. Designed ingenious gadgets 8. Geek 9. Mug 10. Masters

  分類:社會與文化 > 語言 2009年10月16日

 6. ...要用湯匙 Use spoon when eating soup 6.喝咖啡要用杯子 Use mugs when drinking coffee 1.看書時要用書桌 Use the desk when ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年01月27日

 7. 臺灣人很較少年輕帥的,所以來學外語是不錯的。 有點怪怪的,但是大概是這個意思吧~~

  分類:社會與文化 > 語言 2019年09月15日

 8. 1. 公車 2. 購物 3. 卡通 4. 可樂 5. 土司 6. 馬拉松 ( 其正確拼音應該是 Marathon ) 7. 卡片 8. 表演 9. 咖啡 10. 沙發 11. 漢堡 12. 培根 13. 吉他 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年07月07日

 9. 1.Creative 陶器 看一看在這些簡單的白色瓦片用樣式或圖片裝飾。 hey're 完善對個人化的禮物。 並且您不需要停止在瓦片- 您能裝飾杯子或碗。 做創造性的陶 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年12月17日

 10. I drink tasty coffee in a mug,looking forward to encounter with you again I use a mug to drink the tasty...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年03月25日