Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 排列方式

  1. 主訴 左腳踝作過皮瓣皮膚缺損手術且疼痛約2〜3個月。 現在病史 今年69歲的男子,過去的病史左腳粉碎性壓傷,第一蹠骨基底部開放性骨折,第Ⅲ型,左腳踝內踝骨折,左距 ...